Xuất khẩu sang thị trường Italia, cao su và sản phẩm từ cao su tăng mạnh


Xuất khẩu cao su và sản phẩm từ cao su sang thị trường Italia trong 6 tháng đầu năm 2017 tăng mạnh vượt trội...


Số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam cho biết, tính từ đầu năm đến hết tháng 6/2017 Việt Nam đã xuất khẩu sang Italia 1,7 tỷ USD, tăng 7,72% so với cùng kỳ năm 2016.


Trong 6 tháng đầu năm nay, điện thoại các loại và linh kiện là mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch cao nhất 725,8 triệu USD, chiếm 41,3% tổng kim ngạch, tăng 9,97%. Đứng thứ hai là mặt hàng cà phê, tăng 17,84%, đạt 156,5 triệu USD, kế đến là giày dép các loại tuy nhiên kim ngạch so với cùng kỳ năm trước suy giảm, giảm 13,18% tương ứng với 150,3 triệu USD.


Nhìn chung, thời gian này kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Italia đều có tốc độ tăng trưởng, chiếm 75% và ngược lại mặt hàng với kim ngạch suy giảm chỉ chiếm 25%.

 


Đặc biệt, xuất khẩu cao su và sản phẩm từ cao su sang thị trường Italia trong 6 tháng đầu năm 2017 tăng mạnh vượt trội, kim ngạch xuất khẩu hai mặt hàng này tuy chỉ đạt 20,7 triệu USD, chiếm 1,1% tổng kim ngạch nhưng tốc độ tăng tới 204,1%, trong đó xuất khẩu cao su tăng 92,23%, đạt 12,3 triệu USD và sản phẩm từ cao su tăng 111,87%, đạt 8,4 triệu USD. Tuy nhiên, xuất khẩu hạt tiêu và hóa chất lại giảm mạnh, giảm lần lượt 30,26% và 24% tương ứng với 3,9 triệu USD và 8,2 triệu USD.


Đáng chú ý, cơ cấu mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Italia thời gian này so với cùng kỳ năm trước có thêm mặt hàng chất dẻo nguyên liệu, tuy kim ngạch chỉ đạt 177 nghìn USD.